Seija Puha
 
Seija Puha

Seija Puha

Valtuustoon tarvitaan kokemusta -
valitse Seija edustajaksesi
Kokoomus
"Haluan rakentaa sinulle entistä paremman Vantaan.
Jotta meillä on kaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, ja josta voi olla ylpeä." -Seija

Seijan 6 teemaa

1. Koulu- ja kulttuuripalvelut turvattava.

Seija Paivakoti

Laadukkaan opetuksen ja oppimisen resurssit tulee taata, ja ryhmäkoot on pidettävä pieninä. Kouluavustajilla on tärkeä rooli. Lasten ja nuorten kirjastopalveluja tulee kehittää. Kädentaitoja kehitettävä. Järjestötyölle tukea.

Tarvitaan erilaisia päiväkoteja, perhepäiväkoteja, leikkipuistotoimintaa, iltapäiväkerhoja sekä Vantaa-lisää että yksityisen hoidon kuntalisää. Lasten hoitopaikkojen ja palvelujen tulee olla lähellä kotia. Vanhatkin asuinalueet tarvitsevat palvelunsa.

2. Turvallinen ja terveellinen lähiympäristö varmistettava.

Tiet

Kadut on korjattava ja asemat turvallisiksi. Erityisesti vanhojen omakotialueiden tiet ovat huonossa kunnossa. Melun määrä kasvaa, ja siksi meluvalleja kiirehdittävä. Liikenneyhteyksiä tulee parantaa sujuvammiksi. Vanhat katokset uusittava. Esteetöntä liikkumista on edistettävä.

Lumensulattamot ja kivimurskaamot eivät kuulu asuinalueiden lähelle, eikä bussiterminaali sovi Kuusijärven lähelle.

3. Ihmislähtöistä hoivaa laitosmaisuuden tilalle.

Harjoitus

Perusterveydenhoito ja terveyskeskuspalvelut on tehtävä sujuvammiksi, ja terveydenhoidon hoitojonot purettava. Pidän täkeänä että vanhuksista, eläkeläisistä, sotaveteraaneista ja vammaisista huolehditaan.

Vanhusten kotihoidon palveluja tulee kehittää, mm. akuuttisairaalaa ja seniorineuvolaa tarvitaan. Ihmisläheinen hoiva tarkoittaa mm. kodinomaista palvelutaloa, jossa tuntee olonsa hyväksi. Palvelusetelien käyttöä tulee laajentaa. Omaishoitajille tukea, tarvitaan lisää resursseja, tekeviä käsiä.

4. Pientaloalueet säilytettävä pientaloalueina.

Alueet

Pientaloalueiden on pysyttävä pientaloalueina, mikä tarkoittaa että täydennysrakentaminen on tehtävä alueen luonne säilyttäen. Vantaalle tarvitaan monipuolisia asuntoja sekä lisää työpaikkoja.

Kiinteistöveroa alennettava, ja asuminen omakotitalossa mahdollistettava myös eläkeläisille. Asumiskustannukset ovat jo nyt kohtuuttomat.

5. Liikunnalla ja ulkoilulla on suuri merkitys ilolle ja hyvinvoinnille.

Ulkoliikunta

Hyvässä kunnossa ihminen voi hyvin ja jaksaa toimia. Siksi tarvitaan lähiliikuntapuistojen ja -reittien kunnostamista eri-ikäiset huomioiden; mm. nuorille skeittipaikkoja ja aikuisille eritasoisia kuntolaitteita ja -ratoja.

Vantaa tarvitsee tekojääradan ja Korso-Rekola Elmo-urheilupuistonsa. Pyöräilyreittejä on rakennettava lisää.

6. Kaupungin talous kestävalle pohjalle vastuullisesti.

Harjoitus

Jotta Vantaa on elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki, on kaupungin talous tuotava tasapainoon. Se on ainoa tapa turvata kestävällä tavalla asukkaiden palvelut.

Se on kuitenkin tehtävä niin että kunnallisveroa ei tule korottaa. On samalla vähintään yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää, että matkalla pidetään huolta jokaisesta asukkaastamme.

Neljä kysymystä Seijalle


Tähän tulossa pian Seijan uusin haastattelu!
(kesto 1min 50s)

Saat vastaukset mm. seuraaviin asioihin:
 1. Miksi olet uudestaan ehdokkaana?
 2. Mitkä ovat vaaliteemasi?
 3. Mikä on sinulle tärkeää?
 4. Miksi minun kannattaa äänestää Seijaa?

Seija Puha ehdokas

Muutama fakta Seijasta

Minulla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kunnan toiminnasta. Useana kautena olen toiminut kaupunginvaltuutettuna, ja lukuisissa keskeisissä lautakunnissa. Vantaan käräjäoikeuden lautamiestyöstä olen saanut herastuomarin arvonimen.

Asukkaiden puolustamisen lisäksi pidän tärkeänä käsityötaitojen ja -kulttuurin säilyttämisen ja kehittämisen, sekä toimintaa Suomi-Unkari Seurassa edistäen kulttuuria ja vuorovaikutusta maiden kesken.

2 lasta, 3 lastenlasta
6 kautta valtuustossa
10 eri järjestön puheenjohtajana
Kymmenittäin muita järjestötehtäviä
49 vuotta Päiväkummussa
yli 100 aloitetta valtuustossa
1000 kokousta puheenjohtajana
5000 tuntia järjestöjen kokouksissa
*suuntaa-antavia arvioita


Ansiomerkkejä mm.:

 • Suomen Omakotiliitto ry, Kultainen ansiomerkki v. 1990
 • Kansallinen Kokoomus ry, Kultainen Leijona v. 2005
 • Käsi- ja Taideteollisuus Taito ry, Kultainen ansiomerkki v. 2012
 • Suomi-Unkari Seura ry, Kultainen ansiomerkki v. 2020
 • Suomen Kuntaliitto ry, Hopeinen ansiomerkki v. 2008
 • Suomen Lautamiehet ry, Hopeinen ansiomerkki v. 2012
 • Vantaan käräjäoikeus, Herastuomarin arvo v. 2009

Valtuutettuna mm.:

 • Vantaan kaupunginvaltuutettu v. 1993-2016
 • Vantaan varakaupunginvaltuutettu v. 1989-1992
 • Vantaan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja v. 2012
 • Vantaan kaupunginhallitus, valtuuston edustaja v.2012
 • Vantaan kaupunginhallitus, jäsen v. 2009-2010
 • Vantaan kaupunginhallitus, varajäsen v. 2005-2008 ja 2013-2016
 • Vantaan käräjäoikeuden lautamies v. 1999-2012

 • Vantaan Suun terveydenhoidon liikelaitos, varapuheenjohtaja v. 2013-2016
 • Koivukylän aluetoimikunta, puheenjohtaja v. 2013-2016
 • Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta, jäsen v 2012
 • Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta, varapuheenjohtaja v. 2001 -2007
 • STHL, varapuheenjohtaja v. 2013-2016

 • Kaupunkisuunnittelulautakunta, jäsen v. 2013-2016
 • Sosiaali- ja terveyslautakunta, varapuheenjohtaja v. 2001-2008
 • Opetuslautakunta, jäsen v. 2011
 • Tilakeskuksen lautakunta, jäsen v. 2005-2008
 • Tarkastuslautakunta, puheenjohtaja v. 1997-2000
 • Kaavoituslautakunta, jäsen v. 1989-1996
 • Tekninen lautakunta, jäsen v. 1997-2000

 • Tiedekeskus Heurekan valtuuskunta, jäsen v. 1998-2001
 • Valtakunnallinen Kirkolliskokous, maallikkoedustaja v. 1986-1992
 • Vantaan kirkkovaltuusto, varapuheenjohtaja v. 1985-1996
 • Katumaksulain arviomiehistö v. 1985-88

Järjestötoimijana mm.:

 • Suomi-Unkari Seura, varapuheenjohtaja v. 2014-2015
 • Suomi-Unkari Seura, hallituksessa v. 2010-2015 ja 2018-2021
 • Vantaan Suomi-Unkari seura, puheenjohtaja v. 2010-2015 ja 2018-2021
 • Käsi- ja taideteollisuus Taito Uusimaa ry, puheenjohtaja v. 1996-2018
 • Käsi- ja taideteollisuus Taito Uusimaa ry, varapuheenjohtaja v. 1993-1995

 • Päiväkummun Omakotiyhdistys, puheenjohtaja v. 1983-2003
 • Päiväkummun Omakotiyhdistys, hallituksessa v. 1978-2013
 • Helsingin Pitäjän Kirkonkylän Säätiössä v. 1997-2000
 • Suomen Omakotiliitto, 3. puheenjohtaja v. 1984-1987
 • Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö, puheenjohtaja v. 1988-1995
 • Kokoomuksen Vantaan Kunnallisjärjestö, hallituksen jäsen 14 vuotta
 • Koivukylä-Rekolan Kokoomus, puheenjohtaja 10 vuottaOllaan yhteydessä

Kun sinulla on tärkeää asiaa mielessäsi, lähetä viestiä minulle ja jutellaan!

 

Seija Puha
seija.puha @gmail.com
p. 040 570 3839
Kokoomus
Filosofian maisteri
Herastuomari
6:n kauden kaupunginvaltuutettu